Archive for category: Knack

‘Vandaag is het ideale moment om een woning te kopen’ via Trends.be

29 Aug
August 29, 2012

De prijs van de woningen gaat er licht op vooruit. De lage rente maakt echter veel goed voor potentiële kopers. Ook beleggers wagen hun kans. Ze duwen minderverdieners in de huurmarkt.

De woning van de modale Belg behoudt zijn waarde in barre crisistijden. Dat blijkt uit de pas gepubliceerde halfjaarcijfers van de federale overheidsdienst Economie, die morgen (donderdag) in detail worden gepresenteerd in de Vastgoedgids van Trends.

In Vlaanderen kregen de prijzen op de woningmarkt een nieuwe impuls. De prijs van de kwaliteitswoonhuizen (250.000 euro, derde kwartiel) en -appartementen (240.400 euro) nam toe met 3 procent in de eerste helft van 2012. De villa’s deden het minder met een prijsstijging van 1 procent tot 400.000 euro. Gronden werden 7 procent (192 euro per vierkante meter, mediaan) duurder.

John Romain (Immotheker) maakt de analyse: “Wie vandaag een woning koopt in het derde kwartiel – instapklare woningen waar geen werk aan is – moet voor een hypotheeklening met dertig jaar vaste rente 809 euro per maand afdragen, of 589 euro na de verwerking van het fiscale voordeel. Er is dus nog ruimte voor een stijging van de prijzen voor instapklare woningen, waar de prijsdruk nog kan toenemen. De rente van 3,8 procent, vast over 30 jaar, is zeer laag. Niemand weet wat de toekomst brengt, zodat jonge gezinnen hun aankoop beter niet uitstellen. Eigenlijk is vandaag een ideaal moment om te kopen, zeker voor wie een job met toekomst heeft.”

Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, merkt dat de vastgoedmarkt nog aantrekt. “Terwijl de zomer normaal rustig is, steeg het aantal woningtransacties bij de notarissen in juli en tot half augustus met 12 procent”, weet hij. “De prijzen bleven stabiel. Op het eerste gezicht is dat vreemd. Ik zie enkel als verklaring dat er voldoende vastgoed op de markt is en dat de kopers geen haast hebben. Vooral beleggers zijn actief geworden.”

“Er is een verschuiving van het financiële vermogen naar vastgoed”, zegt KBC-econoom Johan Van Gompel. “Mensen met geld zien hun geld wegsmelten op spaarboekjes en hebben slechte ervaringen met aandelen en obligaties. Residentieel vastgoed wordt een veilige haven voor mensen met een kapitaal.”

Beleggers profiteren ook van het feit dat heel wat jonge gezinnen zich geen eigen woning meer kunnen veroorloven en node moeten huren. Dat wordt in het volgende decennium nog versterkt door de verwachte toename van migranten op de vastgoedmarkt. Van Gompel: “Stilaan ontstaat op de woningmarkt een dualiteit tussen mensen met geld en mindervermogenden. Het fenomeen wordt trouwens nog versterkt door het feit dat kinderen uit families met een meer dan gemiddelde financiële draagkracht mogen rekenen op de steun van hun ouders of grootouders. Ook zij besteden hun spaargeld liever nuttig aan de toekomst van de (klein)kinderen dan dat ze het op een spaarboekje laten staan.” (H.B.)

via ‘Vandaag is het ideale moment om een woning te kopen’ – Immo – Nieuws – Trends.be.

Wie energiezuinig bouwt krijgt extra korting op onroerende voorheffing

28 Oct
October 28, 2012

Wie vanaf volgend jaar een energiezuinige woning bouwt, kan rekenen op een korting van 50 en zelfs 100 procent op de onroerende voorheffing. Dit voorstel van de ministers Freya Van den Bossche SP.A en Philippe Muyters N-VA werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wie een woning bouwt die nog zuiniger is dan de huidige norm, kan sinds het aanslagjaar 2009 rekenen op een korting van 20 of 40 procent op de onroerende voorheffing voor een periode van tien jaar. Sindsdien is de energienorm wel al aangescherpt en in de komende jaar zal de norm nog verstrengen. Deze ‘verstrenging van energienormen’ wil de Vlaamse regering laten samengaan met hogere kortingen op de onroerende voorheffing. Wie energiezuiniger bouwt dan de norm, mag rekenen op een korting van 50 procent. Wie véél beter doet, krijgt een korting van 100 procent op de oproerende voorheffing. Wel belangrijk om bij te vermelden: de premie zal wel slechts gedurende vijf jaar worden toegekend. Maar volgens de bevoegde ministers, Van den Bossche en Muyters, betekent dit nog altijd winst. Belga/LVR

via Wie energiezuinig bouwt krijgt extra korting op onroerende voorheffing – Nieuws – Ik Ga Bouwen – Ikgabouwen.be.

Woningprijzen houden stand, bouwgrond iets goedkoper – Immo – Trends.be

09 Jul
July 9, 2012

De Belgische woningmarkt vertraagt, maar van een crash is er nog geen sprake. Dat staat in de statistieken over de woningprijzen voor het eerste kwartaal van 2012 van de federale overheidsdienst Economie. De bouwgrondprijs staat wel licht onder druk.

De vertraging van de markt uit zich vooral in minder transacties. Met uitzondering van de appartementenmarkt lag het aantal transacties in alle segmenten lager dan in dezelfde periode van 2011.

De referentieprijs (Q-75) voor een woning in ons land klom in een jaar 3% hoger tot 235.000 euro, een toename die in lijn ligt met de inflatie. Ook de prijzen van appartementen en villa’s gingen nog licht hoger. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2011 moet de bouwgrondprijs wel een fractie inleveren: de mediaanprijs bedraagt nu 129 euro per vierkante meter.

Vlaanderen: duurdere villa’s goedkoper

De statistieken voor het Vlaams gewest geven een gelijkaardig beeld. De prijzen van woningen, appartementen, villa’s gingen een fractie hoger. In Vlaanderen werd bouwgrond nog wel een stukje duurder: 190 euro per vierkante meter tegenover 187 euro in het vierde kwartaal van 2011 en 175 euro in het eerste kwartaal van 2011. De duurdere villa’s (Q90) ondervinden in Vlaanderen een neerwaartse prijsdruk: van 550.000 euro naar 545.000 euro. (LV)

via Woningprijzen houden stand, bouwgrond iets goedkoper – Immo – Nieuws – Trends.be.

KBC voorspelt zachte landing woningvastgoed – Immo – Trends.be

06 Jul
July 6, 2012

Een KBC-studie over de woningmarkt verwacht een reële prijscorrectie van zo’n 10 procent in 2012-2013 in België. Dat betekent dat het woningvastgoed een zachte landing maakt.

Daarmee weerleggen Johan Van Gompel en Lieven Noppe recente berichten van de ECB dat de Belgische woningen 10 tot 60 procent overgewaardeerd zouden zijn.

“Dit verschil alleen al geeft de grote mate van onzekerheid aan waarmee de parameters van waardering moeten worden geïnterpreteerd,” zeggen ze. “Met de traditionele price-to-income- en price-to-rentratio’s kom je tot de hoogste overwaardering. Maar die parameters hebben belangrijke tekortkomingen.”

Meer betrouwbare en omvattende benaderingen zoals de waarderingen in functie van de betaalbaarheid of de historische prijsevolutie spreken van een overwaardering van 5 à 15 procent eind 2011.

De macro-economische impact van een terugval van de prijzen zal in België veel beperkter zijn dan in landen als Ierland en Spanje, waar ze banken en overheden in de problemen bracht. In ons land ging de hausse niet gepaard met een explosieve groei van de woningbouw, noch met een excessieve schuldopbouw. Woningen dienen in België in bijna driekwart van de gevallen voor de eigen huisvesting, niet als investering. Daardoor zijn de negatieve effecten op de consumptie verwaarloosbaar en tasten lagere vastgoedprijzen de betalingscapaciteit van de ontlener niet aan.

“Een rentestijging is het belangrijkste risico voor de vastgoedprijzen. Dat zou ook de kwaliteit van de woonkredietportefeuille aantasten”, stelt de studie. “Een toename van de werkloosheid is een groter risico voor de kredietportefeuille, aangezien er indicaties zijn dat een deel van de kredietnemers de voorbije jaren steeds hogere schulden is aangegaan om te blijven participeren in een – onder meer door de inzet van financieel vermogen – steeds duurdere markt.” (H.B.)

via KBC voorspelt zachte landing woningvastgoed – Immo – Nieuws – Trends.be.

Daling hypothecaire kredieten in maart

16 Apr
April 16, 2012

In maart werden 23 procent minder hypothecaire kredieten verstrekt dan in dezelfde maand vorig jaar.

Dat blijkt uit de maandelijkse kredietbarometer van Febelfin. Hetaantal aangevraagde kredieten daalde met 20 procent. De bedragen kenden een lichtere daling: -9 procent voor de afgesloten kredieten en -5 procent voor de aanvragen.

De resulaten liggen in de lijn van die in februari. (Belga/RDM)

Bron: Daling hypothecaire kredieten in maart – Nieuws – Ik Ga Bouwen – Ikgabouwen.be.

Laagste aantal bouwvergunningen sinds 2002

09 Apr
April 9, 2012

Vorig jaar zijn vergunningen afgeleverd voor de bouw van 44.115 nieuwe woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is een daling met 11,3 procent tegenover 2010, toen er 49.732 waren, en het laagste cijfer sinds 2002.

Laagste aantal nieuwe woningen vergund sinds 2002

Laagste aantal nieuwe woningen vergund sinds 2002 © Thinkstock

Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Uit de cijfers blijkt dat in de laatste maanden meer vergunningen werden afgeleverd dan in het begin van het jaar, waardoor nog een inhaalbeweging plaatsvond. Wanneer enkel de eerste negen maanden van 2011 vergeleken worden met de eerste negen maanden van het voorgaande jaar, is er een verschil van 22 procent.

‘Wegvallen van verlaagde BTW maatregel is mogelijke oorzaak’ Read more →