Stabilisatie van het aantal vastgoedtransacties, gemiddelde prijzen huizen en appartementen dalen

20 Apr
April 20, 2012

NOTARISBAROMETER 1STE TRIMESTER 2012

De ‘Notarisbarometer’ van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat peilt o.a. naar de activiteiten van de bevolking inzake vastgoed. In het 1ste trimester van 2012 bleef het aantal vastgoedtransacties zo goed als stabiel in vergelijking met het 4de trimester van 2011. Er viel een slechts een lichte stijging van +0,4% te noteren. Zowel de prijzen van woonhuizen als appartementen daalden in het 1ste trimester van dit jaar. Een huis kost nu gemiddeld 222.434 euro tegen 227.691 euro in het 4de trimester 2011 (-2,3%). Een appartement kost nu 198.372 euro (een daling van 4,6%).

Een betere kijk op de vastgoedmarkt

In de cijfers die de notarissen via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

Aantal vastgoedtransacties in het 1ste trimester 2012: stabilisatie

Nadat 2011 werd afgesloten met een index van 106,4, houdt de vastgoedactiviteit het in de eerste maanden van 2012 op een lichte stijging van 0,4%. De index tikt voor het eerste trimester af op 106,8.

Januari was heel druk: de activiteit lag er 14,5% boven die van januari 2011 en komt in de buurt van de recordmaand november 2011. De maanden februari en maart liggen dichter bij de resultaten van het jaar voordien, met een terugval van 4,8% in maart 2012 ten opzichte van 2011.

Als we het 1ste trimester van 2012 vergelijken met 1ste trimester van 2011, zien we een stijging van 4,7%. Brussel kent de grootste vooruitgang met 7%, Wallonië gaat er 5% op vooruit, Vlaanderen 4%.

Vergeleken met het 4de trimester 2011 zien we een evolutie van 0,4%, het gevolg van uiteenlopende trends in de drie landsregio’s. Brussel stijgt met 13,3%, de andere regio’s blijven zo goed als stabiel, met een lichte daling van 2,3% in Vlaanderen en mooie vooruitgang van 1,9% in Wallonië.

Woonhuizen

In het 1ste trimester 2012 daalde de gemiddelde prijs van een huis in België met 2,3% in vergelijking met het 4de trimester 2011. Een huis kost nu gemiddeld 222.434 euro tegen 227.691 euro in het 4de trimester 2011.

Deze lichte prijsdaling wordt in een zelfde mate opgetekend in de drie regio’s. In Vlaanderen gaat de prijs van 240.193 euro naar 239.190 euro (-0,4%), in Wallonië van 169.040 euro naar 166.841 euro (-1,3%). In Brussel tikt de prijs toch nog af op 391.404 euro tegen 393.705 euro in het 4de trimester 2011 (-0,6%).

Deze evoluties kunnen als een prijsstabilisatie gezien worden, maar moeten ook gerelativeerd worden. In het licht van de nog steeds hoge inflatie is dit in feite een lichte daling van de prijzen van de woonhuizen.

Appartementen

In het 1ste trimester 2012 daalde de gemiddelde prijs van een appartement in België van 207.849 euro tot 198.372 euro, zijnde -4,6%. Die daling is dus meer uitgesproken dan bij de woonhuizen.

In Vlaanderen gaat de gemiddelde prijs van een appartement van 210.513 euro naar 204.943 euro (-2,6%). In Wallonië is er, net zoals bij de woonhuizen, een daling van 1,3% tot 147.703 euro tegen 149.635 euro in het 4de trimester 2011.

In Brussel dalen de gemiddelde prijzen het sterkst, van 225.561 euro in het vorige trimester naar 206.007 euro, zijnde -8,7%. Deze daling veegt de positieve evolutie van 7,9% tussen het 3de en 4de trimester 2011 helemaal uit.

We herinneren er aan dat deze cijfers, net zoals bij de woonhuizen, ook de prijzen voor nieuwbouw omvatten en dat de appartementen daarin een groter deel van de markt vertegenwoordigen.

Registratierechten

De registratierechten stegen in 2011 met 9,2% ten opzichte van 2010. Deze vooruitgang is zowel toe te schrijven aan de het goede niveau van het aantal vastgoedtransacties als aan de prijsevolutie van de transacties.

Het 4de trimester 2011 werd afgesloten met een stijging van 7,7% ten opzichte van het 4de trimester 2010. Bovendien lag het bedrag van de registratierechten hoger dan in 2007 en 2008. Ten opzichte van het 3de trimester 2011 was er eveneens een stijging van 15,2%.

De cijfers van januari 2012 zijn al gekend en blijven hoger liggen dan die van de vijf laatste jaren, met een stijging van 13,6% ten opzichte van 2011.

Alle cijfers, procenten en details vindt u in de Notarisbarometer – www.notaris.be

context: vastgoedtransacties

Bronnen: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Notarisbarometer 1ste trimester 2012 (PDF 161.8 KB)

Perscommuniqué (PDF 112.6 KB)

via Notaris.be – Nieuws & Pers.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,