Belastingsverhoging op komst voor wie woning wil ‘uitkopen’

15 Mar
March 15, 2012
Bron: www.biv.be – donderdag 15 maart 2012

Wie bijvoorbeeld bij een scheiding of erfenis een woning wil uitkopen, moet vandaag rekening houden met 1 procent verdelingsrechten. Wie nog gebruik wil maken van dat ‘verlaagde’ tarief, zal echter snel moeten zijn. De Vlaamse regering heeft haar goedkeuring gegeven om het tarief te verdubbelen en dus op te trekken tot 2 procent.

Het verdelingsrecht kan beschouwd worden als een belasting die verschuldigd is bij het uitkopen van het aandeel van een partner of andere mede-eigenaars in een woning. Als je aan het scheiden bent en het deel van je ex-partner in de eigendom wil overkopen, zal dus het verdelingsrecht betaald moeten worden. Hetzelfde wanneer broers en zussen samen de ouderlijke woning erven, maar één van hen het deel van de anderen wil overnemen.

Het verdelingsrecht bedraagt tot vandaag 1 procent. Maar naar aanleiding van de jongste begrotingsoefening van de Vlaamse regering werd besloten om het percentage op te trekken tot 2 procent. Het ontwerpdecreet werd intussen al ingediend bij het Vlaams parlement. De verhoging zal normaal gezien definitief in werking treden vanaf de eerste dag van de maand volgend op de publicatie van de nieuwe maatregel in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer…