De woningprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest | netto.tijd.be

11 Jan
January 11, 2012

bron: http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/vastgoed/…

De gemiddelde prijzen van woonhuizen, villa’s, appartementen en bouwgronden lagen in België nooit hoger dan in het derde kwartaal van 2011. In vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder is sprake van prijsstijgingen met respectievelijk 4,2 procent, 4,2 procent, 4,6 procent en 5,0 procent. Er waren wel minder transacties. Een en ander blijkt uit de cijfers van de federale overheidsdienst Economie en berekeningen van de redactie.

De cijfers van de FOD Economie zijn gebaseerd op de datum van de verkoopakte. De verkoopovereenkomst (het zogenaamde compromis) waarop deze aktes betrekking hebben, werd gemiddeld zo’n vier maanden voordien, in het voorjaar van 2011, getekend. Op dat ogenblik was nog geen sprake van een zware eurocrisis en dito besparingsmaatregelen van de federale regering.

Op basis van de notarisbarometer voor het derde kwartaal, die gebaseerd is op de verkoopovereenkomsten en niet op de aktes, mag er wel al worden van uitgegaan dat de vastgoedmarkt 2011, volgens de berekeningswijze van de FOD Economie, behoorlijk zal afsluiten. Een gemiddelde prijsstijging met meer dan 3 procent over het hele jaar lijkt haalbaar. Dat betekent dus dat residentieel vastgoed, in tegenstelling tot aandelen en spaarboekjes, in 2011 waardevast zal zijn gebleven.

Voor gewone woonhuizen, villa’s en appartementen lag zowel de gemiddelde prijs en de mediaan als de prijs voor de top 10 procent nooit hoger dan in het derde kwartaal.

Het voorspellen van 2012 is door het verslechterde economisch klimaat vrij moeilijk. De vastgoedmakelaar Century 21 zei in het tweede halfjaar van 2011 al prijsdalingen te zien. De collega’s van ERA en Trevi zagen die trend nog niet.

Bouwvergunningen

De FOD Economie maakte ook de cijfers bekend voor de bouwvergunningen van augustus 2011. Voor België waren 1.946 vergunningen voor woningen en 1.929 voor appartementen. Dat is beduidend meer dan een jaar eerder (respectievelijk 1.391 en 1.584). Die cijfers vorig jaar waren wel abnormaal laag door het aflopen van de verlaagde btw voor nieuwbouw.
De stijging van de woningprijzen is deels het gevolg van het feit dat er al enkele jaren te weinig extra woningen worden gebouwd. De woningnood neemt nochtans toe, de rente is laag en de prijzen voor bouwmaterialen zijn relatief laag.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,