Sociale woningen in elke nieuwe verkaveling

05 Apr
April 5, 2011

SINT-MARTENS-LATEM – De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd dat bepaalt dat in elke nieuwe verkaveling in Latem of Deurle sociale woningen zullen moeten komen.

Schepen voor Sociale Zaken Kristof Vanden Berghe (Samen) is van oordeel dat dit een belangrijke stap is in het woonbeleid van de gemeente. ‘Via dit reglement zullen in alle nieuwe verkavelingen ook woningen gebouwd moeten worden voor gezinnen met minder financiële mogelijkheden.’

Via het Vlaamse grond- en pandendecreet werden de gemeenten ertoe verplicht hierover zelf een reglement op te stellen. Op die manier kunnen ze beter regelen hoe ze de opgelegde norm proberen in te vullen. Voor Latem bedroeg dit 75 huurwoningen en 13 koopwoningen, te realiseren tegen 2020.

‘Wij willen via ons reglement zelf bepalen hoeveel sociale woningen wij willen’, zegt Vanden Berghe. ‘We kozen er concreet voor in elke verkaveling 15 procent sociale woningen te verplichten. Zo vermijden we ook dat de woningdichtheid tot 25 procent wordt opgedreven en dat in verstedelijkt gebied tot 35 woningen per hectare en in landelijk gebied tot 25 woningen per hectare mogelijk zijn.’

Op deze regel zijn echter twee grote uitzonderingen. Het reglement geldt niet voor kleine verkavelingen van minder dan 10 loten of 5.000 vierkante meter en in het woonparkgebied kunnen grondeigenaars onder de verplichting uitkomen door deze met een financiële compensatie af te kopen.

Latem wil voor het einde van deze bestuursperiode via projecten in de Priesterage en de Oude Vierschaarstraat zijn aantal sociale woningen verdubbelen van 30 naar 60. Het nieuwe reglement moet deze trend verder zetten.

Welzijn onthield zich over het reglement. ‘Omdat wij niet helemaal op dezelfde golflengte zitten’, zei fractieleidster Agnes Lannoo. Meer toelichting wilde ze hierover niet geven.

(bron: De Gentenaar)

Tags: , ,