Overstromingsrisico moet in akte woning

04 Apr
April 4, 2011

Na de overstromingen van vorig jaar november gaf de Vlaamse overheid de opdracht aan de Coördinatiecommissie voor Integraal Waterbeheer (CIW) om aanbevelingen te doen om dergelijke rampen in de toekomst te vermijden. De commissie stelde vast dat er onvoldoende buffercapaciteit voorhanden is en dat het principe van “water vasthouden aan de bron en dan traag afvoeren” te weinig wordt toegepast.

De watertoets, die personen met bouwplannen moeten laten uitvoeren, zal grondig worden geëvalueerd. Tegen maart zouden er voorstellen voor aanpassingen komen.

Verder komt er tegen mei 2011 een aangepaste stedenbouwkundige verordening voor het vasthouden van overtollig regenwater en het ter plekke laten insijpelen rond gebouwen.

Tot slot zullen notarissen een informatieplicht krijgen om, bij de verkoop van een onroerend goed, in de akte op te nemen dat het om overstromingsgevoelig gebied gaat. Dergelijke verplichting bestaat vandaag niet.

 

(Bron: De standaard)