Energieprestatiecertificaat (EPC)

04 Apr
April 4, 2011

Het energieprestatiecertifcaat (EPC) informeert de eigenaar of de bewoner van een woning over de energetische kwaliteit van de woning aan de hand van een kengetal. Potentiële kopers en huurders kunnen hiermee de energie-efficiëntie van woningen vergelijken en beoordelen. De energiescore wordt berekend op basis van de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren, en de installatie voor verwarming en warm water.

 

 

 

Wat moet er aanwezig zijn bij een keuring?

Om de controletijd zo efficiënt mogelijk te benutten is het aangewezen dat u alle documenten binnen handbereik hebt die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen. Denk hierbij aan documenten zoals:

 

  1. een eerder opgemaakt energieprestatiecertificaat
  2. een energieprestatie- en binnenklimaataangifte (indien gebouwd na 1 januari 2006)
  3. lastenboek, werfverslagen, postinterventiedossier of vorderingsstaten, foto’s
  4. grondplannen van de woning (as-built plannen opgesteld door de architect)
  5. facturen van bouwmaterialen (mbt isolatie), ruimteverwarmingsinstallatie
  6. technische documentatie van de verwarmingsinstallatie of de sanitaire warmwaterinstallatie.

 

 

Toepassingsgebied

Het EPC, bij zowel de verkoop als de verhuur van bestaande woongebouwen, is verplicht bij elke “wooneenheid” en moet opgemaakt worden per woning, per appartement, per studio,… Een wooneenheid is elke eenheid binnen een gebouw die ontwerpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens beschikt over een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

1) EPC bij verkoop: 1 november 2008

Bij de verkoop van residentieel vastgoed is er enkel een EPC verplicht bij de verkoop van een onroerend goed in volle eigendom. Bij een schenking, een verkoop van enkel het vruchtgebruik of een gerechtelijke onteigening is er geen EPC vereist. Bij de verkoop van een onbewoonbaar verklaarde woning moet evenmin een EPC worden opgemaakt.

Het EPC is slechts van toepassing op de verkoopovereenkomsten die ondertekend worden na 30 oktober 2008. Deze verplichting geldt niet voor verkoopovereenkomsten, ondertekend vóór 1 november 2008, waarbij de notariële akte verleden wordt nà 31 oktober 2008.

2) EPC bij verhuur: 1 januari 2009

In aanloop tot de invoering van de verplichting van een EPC bij de verhuur van residentieel vastgoed heeft CIB Vlaanderen het heikele punt van de noodzaak van een EPC bij de verhuur van vakantiewoningen bij Vlaams minister Crevits aangekaart.

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 maa

rt 2009) werd aan dit pijnpunt tegemoetgekomen. Een EPC voor residentiële gebouwen die verhuurd worden, is slechts verplicht in het geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur van langer dan 2 maanden, en in geval van woninghuur. In concreto betekent dit dat er voor vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor 2 maanden of minder worden afgesloten, geen EPC moet worden aangevraagd.

Het EPC is niet verplicht indien de woning reeds verhuurd werd én de huurovereenkomst niet vernieuwd werd na 1 januari 2009 én de huurder dezelfde is. Bij het afsluiten van een huurovereenkomst met een nieuwe huurder na 1 januari 2009 dient er wel verplicht EPC te worden opgemaakt.

3) Speciale gevallen

Voor studentenhomes, die bestaan uit studentenkamers zonder badkamer en keuken, moet er voor het gebouw in zijn geheel een EPC worden opgemaakt. Studentenkamers die niet beschikken over een badkamer en keuken worden, in de zin van het Vlaamse besluit, niet als een aparte wooneenheid aanzien, waardoor een afzonderlijk EPC per kamer niet vereist is.

Bij de verkoop of verhuur van een serviceflat moet er eveneens een EPC beschikbaar zijn. Indien echter geen huurovereenkomst wordt afgesloten, maar er voor de serviceflat met een dagprijs wordt gewerkt, ontsnapt men aan de verplichting om een EPC op te stellen.

 

Verplichting

Het volstaat niet dat een EPC beschikbaar is bij het verlijden van de verkoopakte of de ondertekening van de overeenkomst. Het attest moet reeds zijn opgemaakt op het ogenblik dat de woning op de markt wordt te koop of te huur gesteld.
Het besluit van 11 januari 2008 voorziet dat een eigenaar, die een residentieel gebouw wil verkopen, over een ‘EPC residentiële gebouwen’ moet beschikken. De kandidaat-koper mag vragen om het certificaat van het gebouw te bekijken.

Deze informatie omtrent de energiestatus van de woning is, net zoals diverse andere gegevens (hypothecaire toestand, stedenbouwkundig onderzoek, bouwvergunning, bestemming, voorkooprecht,…), keuze- en prijsbepalend.
De eigenaar van de woning die te koop of te huur wordt gesteld, is verantwoordelijk om het EPC te laten opstellen, ook als voor de verkoop of de verhuur van de woning op een vastgoedmakelaar beroep wordt gedaan. De eigenaar kan de vastgoedmakelaar wel machtigen om een EPC te laten opstellen.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 verplicht om, vanaf 12 maart 2009, in elke verkoopovereenkomst te bevestigen dat het EPC werd afgeleverd aan de koper of dat er wordt vermeld dat het niet werd afgeleverd.
Daarnaast wordt de instrumenterende notaris verplicht om in de authentieke verkoopakte het afgeleverde EPC op te nemen, met de vermelding van de code van het certificaat. Mocht het EPC niet beschikbaar zijn bij de ondertekening van de authentieke akte, dan is de notaris verplicht om hiervan melding te maken bij het Vlaams Energieagentschap. Het Vlaams Energieagentschap heeft de bevoegdheid om fikse administratieve boetes op te leggen bij de niet-naleving van de verplichting.

 

 

Geldigheidsduur

Het certificaat is tien jaar geldig en gaat bij de verkoop mee over naar de nieuwe eigenaar. Bij de verhuur overhandigt de verhuurder een kopie van het certificaat aan de huurder.

Indien de woning onder de EPB-regeling werd gebouwd, beschikt de eigenaar over een “EPC voor nieuwbouw”. Zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is (eveneens 10 jaar) mag dit certificaat gebruikt worden en moet er geen specifiek EPC voor verkoop en verhuur opgemaakt worden.

 

 

Erkende deskundige

Het EPC moet opgemaakt worden door een erkende deskundige type A. De deskundige zal de energieprestaties na een technische controle vaststellen en geeft ook tips voor de verbetering hiervan. Tijdens de technische controle zal onder meer gekeken worden naar de algemene toestand van de woning, het elektriciteitsverbruik en het verbruik van brandstoffen voor de verwarming.

De lijst van deskundigen zal gepubliceerd worden op http://www.energiesparen.be/epcparticulier/

 

 

Voorbeeld:

 

 

Tags: , , , , ,